توکل بخدا❤

....lili....

گاهی همه چیز را به حالِ خود رها کن و راهِ خودت را برو ...
و در گوشِ روزگار ، بگو ؛
حالِ من خوب است و تو هرگز حریفِ حالِ خوبِ من نخواهی شد !
و بخند ؛
به خوش باوریِ سایه های بخت برگشته ای که هنوز ؛
جسارتِ آفتاب را ندیده اند ...

#نرگس_صرافیان_طوفان‌

#گربه #حیوانات

#گربه #حیوانات

۱ روز پیش
1K
#کودک

#کودک

۲ روز پیش
7K
#حیوانات #گربه

#حیوانات #گربه

۳ روز پیش
3K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۴ روز پیش
6K
#کودک

#کودک

۶ روز پیش
9K
#حیوانات #گربه

#حیوانات #گربه

۷ روز پیش
4K
بهترین روز زندگی ات خواهد بود ؛ روزی که خودت باشی ، خودت را دوست داشته باشی و به خاطر خودت زندگی کنی ... نخواهی کسی باشی که نیستی ، منتظر نباشی دیگران دوستت داشته ...

بهترین روز زندگی ات خواهد بود ؛ روزی که خودت باشی ، خودت را دوست داشته باشی و به خاطر خودت زندگی کنی ... نخواهی کسی باشی که نیستی ، منتظر نباشی دیگران دوستت داشته باشند ، و زندگی ات را روی مدار رضایت و تأییدِ دیگران تنظیم نکنی ! ...

۷ روز پیش
19K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۱ هفته پیش
6K
#Whats App😦 #Telegram😢 #Instagram😭 💔 😿 🚫

#Whats App😦 #Telegram😢 #Instagram😭 💔 😿 🚫

۱ هفته پیش
5K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۱ هفته پیش
5K
You can't give your life more days but you can give your days more life! به زندگیت نمی‌تونی روزای بیشتری اضافه کنی، اما به روزهایت می‌تونی زندگی بیشتری ببخشی! #گوناگون

You can't give your life more days but you can give your days more life! به زندگیت نمی‌تونی روزای بیشتری اضافه کنی، اما به روزهایت می‌تونی زندگی بیشتری ببخشی! #گوناگون

۱ هفته پیش
6K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۱ هفته پیش
6K
امروز از دست رفت مثل هر روز نیمی به فکر دیروز نیمی به فکر فردا. #عباس_کیارستمی #گوناگون

امروز از دست رفت مثل هر روز نیمی به فکر دیروز نیمی به فکر فردا. #عباس_کیارستمی #گوناگون

۱ هفته پیش
5K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۱ هفته پیش
6K
#پاییزی #طبیعت

#پاییزی #طبیعت

۲ هفته پیش
5K
#پس_زمینه

#پس_زمینه

۲ هفته پیش
6K
#نفس👼 #کودک

#نفس👼 #کودک

۲ هفته پیش
9K
#عکس_نوشته #حرف_مردم

#عکس_نوشته #حرف_مردم

۲ هفته پیش
6K
#حیوانات #گربه😻

#حیوانات #گربه😻

۲ هفته پیش
7K
‌ʟɪғᴇ ɪs ʟɪᴋᴇ ɢᴏᴏɢʟᴇ ʏᴏᴜ ᴊᴜsᴛ ɴᴇᴇᴅ ᴛᴏ ᴋɴᴏᴡ ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ sᴇᴀʀᴄʜɪɴɢ ғᴏʀ ِزندگی مانند گوگل است بـاید بدانید در جستجویِ چه هستید💫 🍁 🌸 #گوناگون

‌ʟɪғᴇ ɪs ʟɪᴋᴇ ɢᴏᴏɢʟᴇ ʏᴏᴜ ᴊᴜsᴛ ɴᴇᴇᴅ ᴛᴏ ᴋɴᴏᴡ ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ sᴇᴀʀᴄʜɪɴɢ ғᴏʀ ِزندگی مانند گوگل است بـاید بدانید در جستجویِ چه هستید💫 🍁 🌸 #گوناگون

۳ هفته پیش
8K