صبحمو اینجوری آغاز کردم😍 . . . . . . . . . #آش_رشته #آش_رشته_نذری #تزیین_اش_رشته #اول_ماه #خانم_خونه #روزمرگی #آشپزی #اشپزی_ایرانی #حاجت #دعا #خدا #آرامش #انرژی_مثبت #کدبانو #شیراز #نذری #شیرازیا #سارا #9_11_98

صبحمو اینجوری آغاز کردم😍 . . . . . . . . . #آش_رشته #آش_رشته_نذری #تزیین_اش_رشته #اول_ماه #خانم_خونه #روزمرگی #آشپزی #اشپزی_ایرانی #حاجت #دعا #خدا #آرامش #انرژی_مثبت #کدبانو #شیراز #نذری #شیرازیا #سارا #9_11_98

۲ هفته پیش
26K
خدایا نیم دوم سال شروع شد کمکم کن که با موفقیت تموم کن کمکم کن این مسیر رو با همه موفقیت و تلاشم تموم کنم

خدایا نیم دوم سال شروع شد کمکم کن که با موفقیت تموم کن کمکم کن این مسیر رو با همه موفقیت و تلاشم تموم کنم

۲ هفته پیش
6K
خدایا یاری ام کن

خدایا یاری ام کن

۲ هفته پیش
6K
اتفاقات خوب در راه است فقط اندکی صبر میخواهد

اتفاقات خوب در راه است فقط اندکی صبر میخواهد

۲ هفته پیش
6K
این پست رو میزارم واسه بچه هایی که شروع خوبی نداشتن و حسابی نا امیدن میخوام بگم رفیقای گلم هنوز دیر نیست واسه رسیدن به آرزو ها و هدفت

این پست رو میزارم واسه بچه هایی که شروع خوبی نداشتن و حسابی نا امیدن میخوام بگم رفیقای گلم هنوز دیر نیست واسه رسیدن به آرزو ها و هدفت

۲ هفته پیش
10K
کنـار بـابـایی نشستهـ بـودم دستـم رو دلـم بود🍃 و نـوازشت میکـردم یهـویی زیـر دستـم سفت شـد دقیقـا انگـار کهـ سـرتـو آوردی بهـ سمت دست مـن اروم لمستـ میکـردم💫 بـا یهـ لبخنـد کش اومـده داشتـم نـازت ...

کنـار بـابـایی نشستهـ بـودم دستـم رو دلـم بود🍃 و نـوازشت میکـردم یهـویی زیـر دستـم سفت شـد دقیقـا انگـار کهـ سـرتـو آوردی بهـ سمت دست مـن اروم لمستـ میکـردم💫 بـا یهـ لبخنـد کش اومـده داشتـم نـازت میکـردم آروم آروم شـروع کـردی بهـ حـرکت 😻 ولی مـن کهـ دلـم نیـومـد دستمـو بـرادرم ...

۲ هفته پیش
10K
روزهاست که میگذرت و روز به روز به هدف و آرزوهامون نزدیک تر میشم استرس ترس نگرانی بابت اینکه هیچ وقت نمیرسیم به آرزوهامون خیلی زیاده اما لذت رسیدن و خوشحالیش زیاد تر به امید ...

روزهاست که میگذرت و روز به روز به هدف و آرزوهامون نزدیک تر میشم استرس ترس نگرانی بابت اینکه هیچ وقت نمیرسیم به آرزوهامون خیلی زیاده اما لذت رسیدن و خوشحالیش زیاد تر به امید روزای قشنگ زندگیمون

۲ هفته پیش
6K
کیا دندون پزشکی دوست دارن؟

کیا دندون پزشکی دوست دارن؟

۲ هفته پیش
5K
روزها ماه ها سال ها واسه داشتنت میجنگم به هر قیمتی که شده

روزها ماه ها سال ها واسه داشتنت میجنگم به هر قیمتی که شده

۲ هفته پیش
5K
خدایا شکرت

خدایا شکرت

۲ هفته پیش
5K
جوراب رِ ولش، دوغ ر ببین😌

جوراب رِ ولش، دوغ ر ببین😌

۲ هفته پیش
14K
تلاش یادت نره رفیق من☺😊

تلاش یادت نره رفیق من☺😊

۲ هفته پیش
5K
آزمون چه طور بود رفقا؟ من که کلی راضی بودم از خودم شما چه طور؟

آزمون چه طور بود رفقا؟ من که کلی راضی بودم از خودم شما چه طور؟

۲ هفته پیش
6K
الهی به امید تو

الهی به امید تو

۲ هفته پیش
5K
خدایا ممنونم بابت آرامشی که این روزا دارم خیلی دوستت دارم خدا جون❤

خدایا ممنونم بابت آرامشی که این روزا دارم خیلی دوستت دارم خدا جون❤

۲ هفته پیش
6K
بلاخره بعد از مدتها بجای تصاویر دارکی که از پس ذهنم میزد بیرون چیزی کشیدم ک برای همه قابل لمس تره هرچند باز هم نتونستم آنورمالی بودنو ازش بگیرم ...چقد حالمو خوب کرد چقدر زیاد....

بلاخره بعد از مدتها بجای تصاویر دارکی که از پس ذهنم میزد بیرون چیزی کشیدم ک برای همه قابل لمس تره هرچند باز هم نتونستم آنورمالی بودنو ازش بگیرم ...چقد حالمو خوب کرد چقدر زیاد....

۲ هفته پیش
15K