همتون فدایی دارین تاجیای با غیرت #استقلال

همتون فدایی دارین تاجیای با غیرت #استقلال

تمام....

تمام....

بازیتون عالی بود...💙 💙 💙

بازیتون عالی بود...💙 💙 💙

#وریا_غفوری21💙

#وریا_غفوری21💙

#stghlalm💙

#stghlalm💙

دلبر‌جان💙 😇

دلبر‌جان💙 😇

همه پلنگا هم دافا همه شاخا😂 💙 😍

همه پلنگا هم دافا همه شاخا😂 💙 😍

قیافه روو😂 😂 😂

قیافه روو😂 😂 😂

ESTEHGLAL💙

ESTEHGLAL💙

جذاب‌جانم💙 💙 😍

جذاب‌جانم💙 💙 😍

بچها معرفی میکنم عشق جدیدم فرزاد فرخ😍 😍

بچها معرفی میکنم عشق جدیدم فرزاد فرخ😍 😍

😍 😍 پروف جهان عشقمونه

😍 😍 پروف جهان عشقمونه

💙 💙 💙 💙 💙 💙 :)

💙 💙 💙 💙 💙 💙 :)

به امید بردمون💙 💙

به امید بردمون💙 💙

دلتون نخواد😄 😅

دلتون نخواد😄 😅

اللهم عجل لولیک الفرج...#کپی_ممنوع

اللهم عجل لولیک الفرج...#کپی_ممنوع