… دقیقا

… دقیقا

۱۶ بهمن 1394
18
وی ژژژژژون پسرم چقدر بی تلبیته خخخخخخخخخ به کی رفته چ بیشوله خخخخخخخخخ

وی ژژژژژون پسرم چقدر بی تلبیته خخخخخخخخخ به کی رفته چ بیشوله خخخخخخخخخ

۱۱ بهمن 1394
33
تحح خخخخ

تحح خخخخ

۱۲ بهمن 1394
6
۱۲ بهمن 1394
6
اخی خخخخخخخ

اخی خخخخخخخ

۱۲ بهمن 1394
13
۱۲ بهمن 1394
8
هههههه والا

هههههه والا

۱۴ بهمن 1394
4
۱۵ بهمن 1394
8
ههه

ههه

۱۵ بهمن 1394
4
دُخـــــتَـــرَڪـــ دَر دَفــــتَــــر خــــاطِـــراتَــــش نِـــوِشـــتـــــــ :⇨♚ زیـــــبـــــاســـتـــــ هَــــــــــــــــــرجــا کـــِه 『 پــــِســـَر』نـــــَبــــاشــــَد ↠✧ ⚅↶◆ لَـــعــنَــتـــــ بـــِہ پِـــسَـــری کِــه بــاعــــِثــــِہ این آرِزو شـــُد◆ ↷ ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

دُخـــــتَـــرَڪـــ دَر دَفــــتَــــر خــــاطِـــراتَــــش نِـــوِشـــتـــــــ :⇨♚ زیـــــبـــــاســـتـــــ هَــــــــــــــــــرجــا کـــِه 『 پــــِســـَر』نـــــَبــــاشــــَد ↠✧ ⚅↶◆ لَـــعــنَــتـــــ بـــِہ پِـــسَـــری کِــه بــاعــــِثــــِہ این آرِزو شـــُد◆ ↷ ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

۱۰ بهمن 1394
10
خدایا کفر نمیگویم... اما باور کن نسل من سکوتت را نمیبخشه..

خدایا کفر نمیگویم... اما باور کن نسل من سکوتت را نمیبخشه..

۱۰ بهمن 1394
29
تنهایی چیزهای زیادی به انسان می‌آموزد اما تو نرو... بگذار من نادان بمانم

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می‌آموزد اما تو نرو... بگذار من نادان بمانم"

۱۱ بهمن 1394
21
مدام گفتی خیالت تخت من وفا دار توام ومن چه ساده لوحانه خیالم را تختی کردم برای عشق بازی تو با دیگری...

مدام گفتی خیالت تخت من وفا دار توام ومن چه ساده لوحانه خیالم را تختی کردم برای عشق بازی تو با دیگری...

۱۱ بهمن 1394
11
در سرزمین من کسی بوسه فرانسوی بلد نیست.. اینجا مثل آلمان پل عشق ندارد از گل رز هلندی هم خبری نیست.. اینجا عشق یعنی اینکه بخاطر چشم های دور و برت معشوقت را فقط از ...

در سرزمین من کسی بوسه فرانسوی بلد نیست.. اینجا مثل آلمان پل عشق ندارد از گل رز هلندی هم خبری نیست.. اینجا عشق یعنی اینکه بخاطر چشم های دور و برت معشوقت را فقط از پشت گوشی بوسیده باشی.

۱۲ بهمن 1394
40
چه شب ساکتیست..انگار هیچ کس در دنیا نیست...... شاید هم من در دنیای کسی نیستم..

چه شب ساکتیست..انگار هیچ کس در دنیا نیست...... شاید هم من در دنیای کسی نیستم..

۱۲ بهمن 1394
34
#◀بابْ اِسْفَنْجی? # ↯↯بِهِم? #↙یاد داد? #←هَر چی? #↗خُل تَر? #زِنْدِگی❥ #✔بِهْتَر?

#◀بابْ اِسْفَنْجی? # ↯↯بِهِم? #↙یاد داد? #←هَر چی? #↗خُل تَر? #زِنْدِگی❥ #✔بِهْتَر?

۱۳ بهمن 1394
8
خیلی وقته که عادت کردم دیگه به کسی عادت نکنم.. چون {بعضیا} با تمام وجودشون بی وجودن

خیلی وقته که عادت کردم دیگه به کسی عادت نکنم.. چون {بعضیا} با تمام وجودشون بی وجودن

۱۳ بهمن 1394
25